Algemene fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een geheel van spieren, banden, botten, gewrichten en zenuwen waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.
We noemen dit het bewegingsapparaat.
Dat bewegen niet vanzelfsprekend is, besef je pas als je ergens last van krijgt.

Een fysiotherapeut kan helpen de pijn te verminderen en het lichaam beter te laten functioneren door diverse behandelingen, oefeningen of ondersteunende hulpmiddelen aan te bieden, zoals tape of een brace.
Naast de fysieke behandeling is oefentherapie een belangrijk onderdeel, zie voor meer uitleg het blok hieronder.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan.

Als onderdeel van de behandeling worden vaak oefeningen voor thuis mee gegeven.
Deze oefeningen zijn mede ter voorkoming van het opnieuw ontstaan van klachten.
Ze helpen om je bewust te maken van de beste manier om je te bewegen en om weer vertrouwen te krijgen in het eigen lichaam.

FYSIOTHERAPIE

Bij welke klachten

 • blessures, artrose of pijnklachten 
 • beweegzorg bij MS, CVA, COPD of hartklachten
 • revalideren na een operatie of ongeval 

Oefentherapie

Een belangrijk onderdeel van een fysiotherapiebehandeling is oefentherapie. De fysiotherapeut geeft oefeningen ter verbetering van de spierkracht, de bewegingsmogelijkheden van gewrichten, de houding en het evenwicht. Ook ademhalings- en ontspanningsoefeningen kunnen aangeleerd worden.

Het is voor jouw welzijn van belang dat je de aangeleerde oefeningen ook thuis uitvoert.
Deze oefeningen helpen namelijk bij het voorkomen van het opnieuw ontstaan van oude of nieuwe klachten.
Ze maken je bewust van de beste manier om je te bewegen en herstellen het vertrouwen in je eigen lichaam.

Vind je het moeilijk om de oefeningen thuis zelfstandig vol te houden dan is er de mogelijkheid dit met of zonder begeleiding in onze oefenzaal te doen.

Vind je het gezelliger om in groepsverband te sporten, geef je dan op voor één van onze beweeggroepen.

oefentherapie

Bij welke klachten

 • als onderdeel van fysio- of manuele therapie 
 • als onderdeel van een revalidatietraject
 • om zelfstandig te leren oefenen

Manueel therapie volwassenen

Manueel therapie is een behandeling die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren. Het is met name gericht op de verminderde bewegingsvrijheid van de wervelkolom en gewrichten in nek, rug, schouders en heupen.
Manueel therapeuten hebben na een studie fysiotherapie een driejarige vervolgopleiding gevolgd.

Een manueel therapeut beoordeelt uw hele lichaam in plaats van slechts één onderdeel. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar.

De volgende technieken worden gehanteerd:

Passieve mobilisatie
rustige beweging van het gewricht, om de beweeglijkheid te herstellen.

Manipulatie
korte en snelle beweging van het gewricht, waarbij soms een ‘klik’ gehoord wordt, voor direct herstel van de bewegingsvrijheid en pijnvermindering.
Een veilige methode wanneer uitgevoerd door een geregistreerd manueel therapeut.

 

manueel

Bij welke klachten

 • pijn- of bewegingsklachten hoofd, nek, schouders
 • hoge-rugklachten met rib- en borstpijn
 • lage-rugklachten
 • heupklachten 
 • duizeligheid 
 • hoofdpijn

Hand fysiotherapie

Aangezien we onze handen dagelijks gebruiken, vormt een blessure of aandoening aan de hand of pols direct een belemmering in ons dagelijks leven. 

De hand en pols zijn ingewikkelde gewrichten. Botten, spieren, pezen en banden zorgen er samen voor dat we onze handen op eindeloos veel manieren kunnen bewegen: met veel kracht of juist met ongelooflijke precisie.Maar onze hand en polsgewrichten zijn ook kwetsbaar. Zo is het veelvuldig en langdurig werken achter de computer (muisarm) een bekende oorzaak van klachten, maar ook handelingen als pakken, tillen, knijpen of wringen kunnen al snel overbelasting veroorzaken. 

Naast het geven van gerichte oefeningen waardoor de hand of arm weer beter kan worden bewogen, ontvangt u advies over aanpassingen, zodat er ondanks de tijdelijke beperking toch zo optimaal mogelijk gefunctioneerd kan worden.
Zo nodig kan een brace aangemeten worden.

Door training wordt de belastbaarheid van de hand of pols groter, waardoor er minder kans is dat de klachten terugkomen. In sommige gevallen kan zelfs een operatieve ingreep worden voorkomen.

Wacht bij beginnende klachten of blessures aan hand- of polsgewrichten dan ook niet te lang met het starten van een behandeling.

handfysiotherapie

Bij welke klachten

 • revalidatie na een botbreuk, amputatie of brandwond
 • peesletsel
 • zenuwschade
 • artrose: (druk)pijn, stijfheid en/of krachtverlies
 • overbelasting (rsi)    

Orofaciaal (kaak) therapie

De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen in het hoofd, het aangezicht, de hals, de nek en het kauwstelsel, ook wel aangeduid als kaakfysiotherapeut.
De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied, traumatologie en chirurgie in het hoofd- en halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek.

De orofaciaal fysiotherapeut start met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek naar de klacht. Hij/zij legt uit waar het lichamelijk onderzoek uit bestaat. Soms maakt de therapeut gebruik van een vragenlijst. Het lichamelijk onderzoek is gericht op: het kauwstelsel (waarbij de mondholte en kaakbewegingen beoordeeld worden), het gelaat, de hals, de nek en de schoudergordel.

Na het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden voor therapie met u doorgenomen. 

Met verwijzing
Afhankelijk van uw klachten, wordt u verwezen via uw huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatoloog, KNO-arts of een andere medisch specialist. Veelal bestaat met hen een nauwe samenwerking.

Zonder verwijzing
U kunt ook rechtstreeks naar een orofaciaal fysiotherapeut gaan, zonder verwijsbrief. 

handfysiotherapie

Bij welke klachten

 • pijnklachten in het kaakgwricht en/of kaakspieren, beperkte mondopening , kaakgewrichtsgeluiden, tand- en/of kiespijn
 • duizeligheid, aangezichtsverlamming, hoofdpijn, oorpijn, tinnitus
 • nek- en schouderklachten
 • botbreuken, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd- en halsgebied                

COPD, astma en hartklachten

Hart- en vaatziekten en ziekten van de longen en luchtwegen komen heel veel voor. Deze aandoeningen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Onderzoek wijst uit dat deskundige begeleiding en training noodzakelijk zijn.

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD is een verzamelnaam voor een chronisch bronchitis en een longemfyseem, beide zijn ernstige longaandoeningen. Mensen die last hebben van COPD hebben veel moeite met ademhalen. Dit maakt simpele dagelijkse bezigheden vaak al lastig om uit te voeren. Door een fysiotherapeutische behandeling kunnen longaanvallen uitgesteld of zelfs voorkomen worden. De behandeling zal zich richten op het aanleren van de hoest- en ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen en oefeningen die de conditie en spierkracht vergroten. 

Mensen met astma of die hartproblemen hebben (gehad) kunnen bij een fysiotherapeut terecht voor revalidatie en training. Er wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de conditie met oefeningen en/of het aanleren van ademhalingstechnieken. Door deze oefeningen krijgen mensen het gevoel dat ze weer wat meer controle hebben over hun leven. Fysiotherapie helpt ook om levensgewoonten positief te veranderen.

Onze gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Dit is hét landelijke netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals o.a. COPD, astma en hartaandoeningen.

zuurstof hartklachten copd

Bij welke klachten

 • kortademigheid / benauwdheid
 • veel hoesten
 • ophoping van slijm
 • vermoeidheid
 • slechte conditie
 • verminderde spierkracht
 • toenemend moeite met dagelijkse handelingen                

MS, neurologische revalidatie en osteoporose

MS (Multiple sclerose) is een ziekte waarbij de beschermende isolatielaag (myeline) die rond het centrale zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen) aangetast wordt.
Om nog onbekende redenen ontstaan er ontstekingen die het myeline aantasten en daardoor kunnen de zenuwen minder goed hun werk doen. Het gevolg is dat er (soms tijdelijke) klachten of uitvalsverschijnselen ontstaan. 

Het is voor iedereen belangrijk om regelmatig te bewegen. Dit geldt zeker ook voor een MS-patiënt. Bewegen zorgt voor een verbetering in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Het beloop van de MS kan niet tegengehouden worden, maar soms kunnen de functionele gevolgen van de ziekte beperkt worden.
Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, biedt de fysiotherapeut ook specifieke behandelingen.

Met fysiotherapie streven we er naar om de functies van het houdings- en bewegingsapparaat zo optimaal mogelijk te houden. De patiënt kan dan zolang mogelijk zelfstandig blijven functioneren.

De fysiotherapeut kan helpen als bewegen lastig wordt, maar heeft ook een rol bij het optimaliseren van het dagelijks bewegen. Een belangrijke factor ter voorkoming van botbreuken bij osteoporose.

Onze gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is aangesloten bij Chronisch ZorgNet en het MS-netwerk.

 

ms neurologisch rolstoel

Bij welke klachten

 • pijn of stijfheid bij bewegen
 • krachtverlies / uitvalverschijnselen
 • vermoeidheid
 • balansverstoring
 • gebrek aan beweging
 • cognitieve klachten 
 • osteoporose
 • MS
 • neurologische problematiek              

Claudicatio therapie

Etalagebenen is de volksterm voor ‘claudicatio intermittens’. Mensen met deze aandoening moeten tijdens het lopen regelmatig rust houden, zogenaamd om een etalage te bekijken. Na rust verdwijnt de pijn.
De oorzaak hiervan is dat de slagaders in de benen zijn vernauwd door slagaderverkalking, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. 

Slagaderverkalking is in principe een ouderdomsziekte. Het verloopt geleidelijk, waardoor de meeste mensen er pas op latere leeftijd last van krijgen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat fysiotherapie onder supervisie, waarbij je gestimuleerd wordt veel te lopen door middel van looptraining, leidt tot verbetering van je loopafstand en een sterke vermindering van pijn. De therapeut bespreekt daarnaast met je welke veranderingen je kunt aanbrengen in je leefstijl die bijdragen aan een zo optimaal mogelijk resultaat.

Onze gespecialiseerde fysiotherapeut is aangesloten bij Chronisch ZorgNet, hét landelijke netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen zoals o.a. perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen).

claudicatio etalagebenen fysiotherapie

Bij welke klachten

 • kramp
 • pijn
 • doof gevoel
 • beperkte actieradius

Dry needling

Dry needling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van een speciale techniek je spieren triggert, zodat spierverhardingen en verkrampingen snel en langdurig ontspannen raken. Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur. 

Bij dry needling gebruikt de fysiotherapeut meestal één naald, waarmee hij kortdurend de spier prikkelt. Dit is een droge (dry) naald, er wordt dus geen vloeistof ingebracht.
Hij prikt op specifieke punten, de zogenaamde ‘triggerpoints’ (spierknopen).
Via het gericht aanprikken met een naaldje raken de spieren ontspannen. Bij langdurige klachten behandelt de therapeut vaak meerdere spieren. 

Het inbrengen van het naaldje voel je bijna niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich kort aan. Dat geeft een soort kramp gevoel. Na of tijdens de behandeling kan de spier wat vermoeid of stijf aanvoelen, maar dat is vaak van korte duur.

Deze methode is een onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, vallen ook de kosten voor dry needling therapie hieronder.

handfysiotherapie

Bij welke klachten

 • spierpijn en/of stijfheid
 • krachtafname
 • tintelingen
 • hoofdpijn
 • duizeligheid                   

Triggerpoint massage

Triggerpoints zijn kleine spierknopen in overbelaste of geblesseerde spieren in onder andere bovenrug en schouders.

Ze kunnen pijn op een andere plek in het lichaam veroorzaken. Bijvoorbeeld bij nekpijn kunnen er triggerpoints in de bovenrug aanwezig zijn en bij hoofdpijn liggen de triggerpoints soms in de nek.
Triggerpoints kunnen ook klachten zoals duizeligheid, oorpijn en gevoelloosheid in handen en voeten veroorzaken.

De oorzaak van een triggerpoint is een plaatselijke verkramping in spieren die de doorbloeding belemmert. Afvalstoffen hopen op en worden niet afgevoerd, en de spieren krijgen geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Dat veroorzaakt pijn – een signaal dat er iets niet goed is.

Wanneer je met een vingertop op een triggerpoint drukt voel je een hard bolletje. Met massage kun je de triggerpoints los maken, hetgeen pijnlijk kan zijn. Na behandeling echter verdwijnt de pijn.

Triggerpoint massage streeft in feite hetzelfde resultaat na als dry needling.

triggerpointmassage

Bij welke klachten

 • spierpijn en/of stijfheid
 • krachtafname
 • tintelingen
 • hoofdpijn
 • duizeligheid                   

Laser therapie

Bij aanhoudende of almaar verergerende pijnklachten kan lasertherapie de oplossing zijn. Al na twee of drie keer voelt u dat de pijn minder wordt.

Het bijzondere aan lasertherapie is dat zowel pijn- als ontstekingsklachten op celniveau worden aangepakt. Het weefselherstel wordt hiermee bevorderd en geeft daardoor directe pijnverlichting.

Lasertherapie is breed inzetbaar bij een veelheid aan klachten. Onze fysiotherapeuten zijn goed opgeleid en gebruiken het laserapparaat aanvullend op een reguliere fysiotherapiebehandeling.

Inmiddels zijn meerdere van onze patiënten met een heel scala aan klachten u voorgegaan. Zij zijn stuk voor stuk zeer enthousiast tot de ontdekking gekomen dat hun klachten verdwenen of sterk verminderden. 

Lasertherapie is onderdeel van een reguliere fysiotherapiesessie en wordt door ons ook als zodanig gedeclareerd. Indien u een aanvullende zorgverzekering heeft met vergoeding voor fysiotherapie, zijn er geen extra kosten aan verbonden.

shockwave fysiotherapie

Bij welke klachten

 • pijnklachten
 • ontstekingsklachten
 • verstuikingen
 • artrose
 • sportblessures

Shockwave therapie

Shockwave therapie biedt uitkomst voor mensen die kampen met (chronische) aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Het indicatiegebied bestrijkt pijnen vanuit spieren, pezen en gewrichtskapsel.
Bij patiënten die aan chronische pijnen lijden en terugkerende klachten hebben neemt het onnodige last weg en kan het een operatie voorkomen.

De fysiotherapeut lokaliseert het pijngebied en de bron van de pijn wordt achterhaald. Vervolgens wordt de pijnlijke plaats behandeld met de behandelkop.
Deze kop geeft krachtige trillingen die de eigen herstelkracht van het lichaam activeren.

In gemiddeld vier behandelingen is de patiënt van de meeste pijnklachten af en zelfs verkalkingen kunnen voorgoed verdwijnen. 

Shockwave therapie is onderdeel van een reguliere fysiotherapiesessie en wordt door ons ook als zodanig gedeclareerd. Indien u een aanvullende zorgverzekering heeft met vergoeding voor fysiotherapie, zijn er geen extra kosten aan verbonden.

shockwave fysiotherapie

Bij welke klachten

 • nek-, schouder- of rugpijn
 • hielspoor
 • tenniselleboog
 • (achilles-) peesontsteking
 • slijmbeursontsteking

Medical taping

Dit is het ondersteunen van niet goed werkende spieren door middel van elastisch tape, waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd wordt.

De tape ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische- en circulatoire systemen. De gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar ook op de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden.

Elastisch therapeutische tape, ook wel kinesiotape genoemd, is een katoenen strip met een zelfklevende laag van acrylaat. Het wordt gebruikt met de intentie om pijn, ongemak en belemmeringen te behandelen bij letsel. De tape is, anders dan traditionele sporttape, rekbaar.

Gemiddeld zal een tape 4 tot 6 dagen blijven zitten, bij een hand of voet kan het sneller loslaten. De tape neemt de huidwarmte aan en hecht na ongeveer een half uur optimaal. De tape mag nat worden, u kunt er dus normaal mee douchen. Na het douchen de tape deppen, niet wrijven. Na het douchen blijft de tape nog wat langer nattig aanvoelen, dit omdat de tape van stof is.

fysiotherapie medisch tapen

Bij welke klachten

 • hooikoorts
 • gekneusde of gebroken ribben
 • spierblessures                  

Valpreventie

Feit is dat 50% van de valongelukken bij ouderen leidt tot letsel. En eenmaal een keer gevallen leidt tot vaker vallen.
De top-3 van letsels zijn heupbreuken, polsbreuken en hersenletsel.

Omgevingsfactoren spelen ook een rol. In uw eigen huis kan bijvoorbeeld sprake zijn van een gladde vloer, hoge drempels, losse kleedjes, losse snoeren of slechte verlichting.
Maar ook wanneer u in een onbekende omgeving of buiten bent is het oppassen geblazen met op- en afstapjes, onverwachte obstakels of scheef liggende stoeptegels.

Eenmaal opgelopen letsel kan leiden tot verlies van zelfredzaamheid, tijdelijk of zelfs voorgoed. Voorkomen is daarom beter dan genezen indien u uw zelfstandigheid belangrijk vindt.

Wacht daarom niet met maatregelen tot u al een keer gevallen bent. 

Laat u adviseren door één van onze fysiotherapeuten. Samen met u bekijken zij welke aanpassingen in huis gedaan kunnen worden. Daarnaast traint u onder deskundige begeleiding uw balans, spierkracht en loopvaardigheid in onze oefenzaal.

valpreventie

Bij welke klachten

 • al eens eerder gevallen of bang om te vallen
 • last van duizeligheid
 • moeite met in beweging komen of balans houden
 • achteruitgang gezichtsvermogen
 • voetproblemen 
 • osteoporose

Revalidatie

Revalidatie richt zich op het verminderen van de klachten die ontstaan zijn door een lichamelijke aandoening. Dit kan tijdelijk of langdurig lichamelijk letsel zijn of een functionele beperking.
Deze problemen zijn ontstaan als gevolg van ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening.

Er zijn verschillende revalidatievormen. Soms ligt de focus puur op het lichaam en soms is er ook aandacht nodig voor het mentale aspect.
Doel van revalidatie is altijd om de conditie van lichaam en/of geest te verbeteren en om de beperkingen te verlichten. Hierdoor wordt je onafhankelijker en verbetert jouw kwaliteit van leven.

Het is belangrijk dat je zelf nadenkt wat je zou willen veranderen. En dan niet in één keer alles maar stap voor stap. Behalve tijd kost veranderen inspanning. Bedenk samen met de fysiotherapeut wat veranderingen zouden kunnen opleveren, dan kun je zelf beoordelen of het de investering waard is.

Tijdens de revalidatie leert de fysiotherapeut je vaardigheden aan die nodig zijn om fysiek, sociaal en psychisch zo normaal mogelijk te functioneren. Tijdens de behandeling kun je, onder begeleiding van de fysiotherapeut, gebruik maken van onze oefenzaal. 

revalidatie conditie herstel

Bij welke klachten

 • behandeling tegen kanker
 • na Covid-19
 • amputaties en aanlegstoornissen
 • brandwonden
 • cerebrale parese
 • chronische pijn of vermoeidheid
 • diabetes

Beweeggroepen

Wil je graag in beweging blijven maar vind je het niet leuk om dat alleen te doen, geef je dan op voor een van onze beweeggroepen.
Een laagdrempelige manier om op je eigen niveau te werken aan je fysieke gesteldheid.

Samen sporten houdt je fit, het motiveert om wekelijks naar de lessen te komen en brengt aanspraak en gezelligheid.

Op dit moment hebben wij de volgende beweeggroepen:
maandagochtend 8.30-9.15u voor de dames, onder leiding van Karien de Boer
– maandagochtend 9.30-10.15u voor de dames, onder leiding van Karien de Boer
woensdagochtend 8.30-9.15u voor de heren, onder leiding van Geert Tjeerdsma
woensdagochtend 9.30-10.15u voor de heren, onder leiding van Geert Tjeerdsma

De lessen vinden plaats in Het Trefpunt aan de Molenweg 53-55 in Gorssel.

Er wordt bij de oefeningen onder andere aandacht besteed aan het vergroten van de spierkracht, het herstellen van de balans en het bevorderen van de conditie.

Voor meer informatie belt u met onze praktijk: 0575-493473

triggerpoint

Bij welke klachten

 • afname spierkracht
 • moeite met balans houden
 • afname uithoudingsvermogen
 • te weinig beweging
 • behoefte aan begeleiding en motivatie